Φωτογραφίες σπάνιων πουλιών

    Photos from Birdwatching in Lesbos - Mr Alain Sauvage, France

    Photos from birdwatching in Lesbos – Mr Alain Sauvage, France